PhD kandidát na zodpovědnou inovaci: vývoj nových produktů prostřednictvím ochrany soukromí již od návrhu

Obsah:

PhD kandidát na zodpovědnou inovaci: vývoj nových produktů prostřednictvím ochrany soukromí již od návrhu
PhD kandidát na zodpovědnou inovaci: vývoj nových produktů prostřednictvím ochrany soukromí již od návrhu
Anonim

Jste ctižádostivý výzkumný pracovník s velkým zájmem o inovace a řízení technologií? Chtěli byste pomoci organizacím vyvinout osvědčené postupy pro lepší řešení problémů ochrany soukromí při inovacích s vaším výzkumem? Pak musíte hrát roli jako kandidát PhD. Prostřednictvím tohoto výzkumného projektu pomůžete institucím a jejich zainteresovaným stranám lépe respektovat soukromí u nových produktů a služeb.

Katedra obchodní administrativy na Nijmegen School of Management a iHub hledají kandidáta PhD na odpovědné inovace, zejména na vzory ochrany soukromí již od návrhu. Jako doktorand budete formálně působit ve skupině Marketing a na iHub, což je interdisciplinární výzkumné centrum Radboud University v oblasti digitalizace a společnosti. Budete pracovat na projektu PhD pod vedením Dr. Very Blazevic, Dr. Roberta Koka a Dr. Jaap-Henka Hoepmana.

Výzkum, který budete provádět pro svou disertační práci, se týká „Odpovědné inovace prostřednictvím vzorů návrhu ochrany soukromí“. Firmy stále více využívají příležitosti velkých dat k vývoji digitálních inovací, což vytváří problémy se soukromím kvůli používání osobních údajů. Tyto firmy se angažují v odpovědných inovacích a během svých inovačních aktivit se potýkají s paradoxním napětím v oblasti soukromí, jako je měnící se povaha preferencí ochrany soukromí, regulační změny zákonů na ochranu soukromí a integrace mnoha perspektiv aktérů. Také cíle ochrany soukromí mohou být v rozporu s jinými prioritami, jako je začlenění funkcí s přidanou hodnotou a udržitelnosti životního prostředí do designu nových produktů. Výzkum IKT vyvinul vzory ochrany soukromí již od návrhu a některé z nich otestoval při vývoji softwaru digitálních systémů. Jejich poznatky však do značné míry nesouvisí s výzkumem řízení inovací, který zkoumá využití a dopad příležitostí velkých dat. Tento projekt si klade za cíl zkombinovat tyto výzkumné proudy, abychom pochopili, jak začlenění vzorů návrhu ochrany soukromí do vývoje inovací může pomoci výzkumníkům v oblasti inovací a manažerům výzkumu a vývoje lépe definovat otázky ochrany soukromí a navrhnout a nasadit lepší řešení ochrany soukromí v digitálních, odpovědných inovacích, a tím zlepšit ochranu soukromí všechny zúčastněné strany.

Pomocí tří projektů chceme nejprve prostřednictvím systematického přehledu literatury stanovit nejmodernější katalog vzorů soukromí podle návrhu. Za druhé, pomocí kvalitativního, empirického přístupu se snažíme prozkoumat, jak se manažeři inovací vypořádávají s problémy začlenění postupů ochrany soukromí do svých inovačních aktivit. Za třetí, použijeme metodu intervence k určení účinnosti různých přístupů, tj. vzorových nástrojů, struktur a schopností, pro začlenění postupů soukromí již od návrhu do odpovědných inovací. Projekt přispěje akademicky prostřednictvím propojení poznatků ICT s odpovědnou literaturou o digitálních inovacích. Pomáháme organizacím s vývojem osvědčených postupů pro lepší řešení problémů s ochranou soukromí při inovacích, čímž podpoříme společenský dopad, pomáháme institucím a jejich zúčastněným stranám lépe respektovat soukromí v nových produktech a službách.

Vaše pedagogické povinnosti budou asi 120 hodin ročně (např. podpora stávajících kurzů, vedení bakalářských a diplomových prací). Zajistíme, abyste měli dostatek času na vlastní školení.

Požadavky:

 • Máte magisterský titul v oboru obchodní administrativa a máte velký zájem o inovace a řízení technologií.
 • Přednostně máte zkušenosti s průmyslovým inženýrstvím a/nebo informatikou a/nebo s nimi máte blízko.
 • Máte velký zájem o soukromí a/nebo máte určité znalosti či zkušenosti s ochranou soukromí.
 • Máte skutečný zájem a zkušenosti s akademickým výzkumem, zejména v oblasti řízení inovací a soukromí.
 • Máte silné metodologické schopnosti sociálních věd, kvantitativní i kvalitativní.
 • Máte silné schopnosti koncepčního myšlení.
 • Máte vynikající písemné dovednosti (v angličtině), o čemž svědčí ukázky psaní (např. kapitola z vaší diplomové práce nebo konferenční příspěvek).
 • Přednostně mluvíte plynně holandsky.
 • Jste schopni pracovat ve výzkumném týmu a jste ochotni převzít iniciativu.

Platové výhody:

 • Zaměstnání na 0,8 (5letá smlouva) – 1,0 FTE (4letá smlouva).
 • Hrubý nástupní plat činí 2 541 EUR měsíčně na základě 38hodinového pracovního týdne a od čtvrtého roku se zvýší na 3 247 EUR (platová stupnice P).
 • Dostanete 8% příspěvek na dovolenou a 8,3% bonus na konec roku.
 • Budete zaměstnáni na počáteční období 18 měsíců, poté bude váš výkon vyhodnocen. Pokud bude hodnocení kladné, bude smlouva prodloužena o 2,5 roku (4letá smlouva) nebo 3,5 roku (5letá smlouva).
 • Budete moci využívat naše služby duální kariéry a rodinné péče. Náš úředník pro duální kariéru a rodinnou péči vám může pomoci s podporou související s rodinou, pomoci vašemu partnerovi nebo manželovi připravit se na místní trh práce, poskytnout přizpůsobenou podporu při hledání zaměstnání a pomoci vaší rodině usadit se v Nijmegenu.
 • Pracovat pro nás znamená získat dny volna navíc. V případě zaměstnání na plný úvazek si můžete vybrat mezi 29 nebo 41 dny dovolené za kalendářní rok namísto zákonem stanovených 20.

Práce a věda vyžadují dobré pracovní postupy. To se odráží v podmínkách primárního a sekundárního zaměstnání Radboud University. Můžete se zařídit pro nejlepší možnou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem pomocí flexibilní pracovní doby, různých úprav dovolené a práce z domova. Část pracovních podmínek si také můžete sestavit sami, například vyměnit příjem za dny dovolené navíc a získat náhradu za sportovní předplatné. A samozřejmě nabízíme dobrý penzijní plán. Je vám dán dostatek prostoru a zodpovědnosti rozvíjet své nadání a realizovat své ambice. Proto poskytujeme různá školení a rozvojová schémata.

Adresa:

Houtlaan 4

Doporučuje: