Asistent / docent v ekonomice a managementu hodnotového řetězce

Obsah:

Asistent / docent v ekonomice a managementu hodnotového řetězce
Asistent / docent v ekonomice a managementu hodnotového řetězce
Anonim

Krize COVID-19 narušila (hladké) fungování globálních dodavatelských řetězců, což vedlo k nedostatku základního meziproduktu a finálního zboží a k prudkému nárůstu inflace. Zranitelná místa globálních dodavatelských řetězců jsou však přítomna již velmi dlouhou dobu, což vyplývá z desetiletí upřednostňování efektivity jako hodnoty (prostřednictvím výroby a řízení zásob just-in-time), zvýšené koncentrace trhu s určitými součástmi a materiály a nízké náklady (prostřednictvím offshoringu) nad hodnotami, jako je udržitelnost a odolnost. Kompromis mezi hodnotami, jako je efektivita a odolnost, by se nyní měl více přiklánět k odolnosti (a udržitelnosti), a proto je naléhavě potřeba přepracovat globální sítě dodavatelského řetězce.

Zvýšené geopolitické napětí a technologické faktory jsou důležitými determinanty zranitelnosti globálních dodavatelských řetězců, ke kterým došlo již před pandemií. Snížení těchto zranitelností vyžaduje, aby globální korporace, ale i menší firmy investovaly do odolnosti svých dodavatelských řetězců. Toho lze dosáhnout přesunem výroby z citlivých oblastí a také rozložením rizika na více zeměpisných oblastí. Také technologie může přispět ke zvýšení odolnosti globálních hodnotových řetězců. Na jedné straně povede lepší využití technologií založených na datech pro informace v reálném čase a pozorování lodních nákladů k vyladěnějším a včasnějším zásahům, čímž se zlepší prognózování dodávek. Na druhou stranu lze očekávat, že rozvoj digitalizace a umělé inteligence povede ke změně vzorců spotřeby a výroby, například od individuální ke kolektivnější spotřebě a výrobě v ekonomice sdílení, což může mít za následek různé konfigurace dodavatelského řetězce.

Sekce Ekonomika technologií a inovací (ETI) nabízí místo ekonoma na úrovni odborný asistent (Tenure Track) nebo docent. Hledáme ekonoma se zkušenostmi v oblasti kvantitativních analýz globálních dodavatelských řetězců (včetně např. světového modelování vstupů a výstupů, scénářových studií a/nebo analýzy velkých dat), který má zájem pracovat na přepracování systému globálních dodavatelských řetězců aby byla odolnější vůči (klimatickým) katastrofám a (geopolitickým) rizikům.

Od úspěšného kandidáta se očekává, že bude provádět akademický výzkum a přispívat do výzkumného týmu v oblasti ekonomiky a managementu a bude se také podílet na výukových aktivitách sekce ETI.

Hledáme ambiciózní akademické ekonomy, od kterých se očekává, že:

  • Provádět a publikovat výzkum ve vysoce kvalitních akademických časopisech
  • Přispějte výzkumnému týmu v oblasti ekonomiky a managementu s aplikací pro ekonomiku a/nebo řízení globálního dodavatelského řetězce
  • Získejte externě financované výzkumné projekty
  • Vyučujte magisterské a bakalářské kurzy ekonomie a managementu
  • Dohlížet na bakalářské, magisterské a doktorandské studenty
  • Provádět manažerské úkoly v sekci ETI

Požadavky:

Kandidát by měl mít:

• PhD titul v ekonomii, managementu nebo příbuzném oboru se zaměřením na globální dodavatelské a/nebo hodnotové řetězce

• Výsledky akademického výzkumu prokázané publikacemi v mezinárodních akademických časopisech (požadováno pro uchazeče o docenturu, příznivé pro uchazeče o pozici Tenure Track)

• Prokázané zkušenosti s akademickou výukou v ekonomii a/nebo managementu.

• Máte zkušenosti prokazující zkušenosti s prací s mikro- a makrodaty a/nebo modely v kontextu globálních dodavatelských a/nebo hodnotových řetězců.

• Prokázané zapojení do získávání externě financovaných výzkumných projektů (požadováno pro uchazeče o docenturu; výhodné pro uchazeče o pozici Tenure Track)

• Ochota pracovat v týmech a v multidisciplinárním prostředí s inženýry a vědci v sociálních a humanitních vědách.

• Titul UTQ (Univerzitní pedagogická kvalifikace) nebo ochota tento titul získat.

• Velmi dobrá mluvená a psaná angličtina.

• Znalost nizozemského jazyka je žádoucí nebo ochota tento jazyk rozvíjet s (finanční) podporou univerzity.

Platové výhody:

Nadaným akademikům nabízíme jasnou a atraktivní profesní dráhu s očekáváním, že v budoucnu budete mít potenciál vyrůst v pozici plného profesora. Pokud budete podávat dobré výkony, záměrem je převést vaši smlouvu na trvalou. Na začátku vašeho zaměstnání o tom budou uzavřeny dohody na základě našich výkonnostních ukazatelů.

Během výběrového řízení bude v závislosti na vaší minulosti a zkušenostech určeno, zda máte nárok na pozici odborného asistenta Tenure track (tudelft.nl) nebo docenta.

Inspirativní, vynikající vzdělání je naším hlavním cílem. Očekáváme, že do tří let získáte vysokoškolskou pedagogickou kvalifikaci (UTQ), pokud máte méně než pět let pedagogické praxe. To poskytuje program TU Delft UTQ.

TU Delft nastavuje vysoké standardy pro kompetence učitelů v angličtině. TU Delft nabízí školení ke zlepšení kompetence angličtiny. Pokud nemluvíte holandsky, nabízíme kurzy na naučení se nizozemského jazyka do tří let.

TU Delft stanovuje specifické standardy pro kompetence učitelů v angličtině. TU Delft nabízí školení ke zlepšení kompetence angličtiny. Naším hlavním cílem je inspirativní a vynikající vzdělání. Pokud máte méně než pět let pedagogické praxe a ještě nemáte svůj pedagogický certifikát, máte šanci jej získat do tří let.

Plat a benefity jsou v souladu s Kolektivní pracovní smlouvou pro nizozemské univerzity (platový údaj pro asistenta: 3,974 € - 6,181 €. Platový údaj pro docenta € 5,506 - € 7,362).

TU Delft nabízí přizpůsobitelný kompenzační balíček, slevu na zdravotní pojištění a sportovní členství a měsíční příspěvek na pracovní náklady. Lze dohodnout flexibilní pracovní rozvrhy.

Přicházíme do Delft Service and Partner Career Advice vám a vašemu doprovázejícímu partnerovi může poskytnout rady ohledně vašich individuálních potřeb v Nizozemsku. Po příjezdu můžete být podporováni individuálními konzultacemi a různorodými workshopy. V kampusu se nachází Mezinárodní dětské centrum a mezinárodní základní škola, jejichž dostupnost závisí na dostupnosti, stejně jako několik bilingvních škol v blízkém okolí.

Pracovní doba:

36 – 40 hodin týdně

Adresa:

Mekelweg 2

Doporučuje: