Asistent / docent v kruhových dodavatelských řetězcích

Obsah:

Asistent / docent v kruhových dodavatelských řetězcích
Asistent / docent v kruhových dodavatelských řetězcích
Anonim

Fakulta technologie, politiky a managementu (TPM) vyzývá k podání přihlášek na pozici odborného asistenta v cirkulárních/udržitelných dodavatelských řetězcích. Pozice je zřízena v rámci oddělení Engineering Systems and Services (ESS), konkrétněji v sekci Energy and Industry (E&I), kde probíhá výzkum v oblasti navrhování systémových řešení pro udržitelný průmysl, energetické přechody a oběhové hospodářství.

Oddělení ESS si klade za cíl přispívat do vědecké debaty na nejvyšší mezinárodní úrovni a má kořeny v designu, inženýrství a společenských vědách. Hostuje odborníky na energetické systémy, průmysl (dekarbonizace), mobilitu (osobní i nákladní) a odborníky na ICT (kybernetické, distribuované systémy, IT architektury), jakož i odborníky na modelování a rozhodování. Tato kombinace odborných znalostí zaručuje, že jsou řešeny meziodvětvové a sociotechnické charakteristiky výzev udržitelnosti, včetně např. přechod na plně oběhové hospodářství, uhlíkově neutrální paliva a chemikálie, obnovitelné zdroje energie a udržitelnou mobilitu.

I při vysoké míře recyklace na konci životnosti se odhaduje, že nárůst ročního využití primárních zdrojů, jako je měď, kob alt a lithium, je mnohem vyšší než roční spotřeba těchto kovů bez energetického přechodu. Za příkladné téma lze považovat vznik rozsáhlého vodíkového hodnotového řetězce od obnovitelných zdrojů energie až po rozsáhlé zavádění v různých odvětvích a různými koncovými uživateli. Další příklad lze nalézt v souvislosti s elektrifikací globálního dopravního sektoru a rostoucí poptávkou po lithium-iontových bateriích. Ekologické náklady na výrobu a použití baterií – spotřeba energie, těžba nerostů a odpad – rostou souběžně s poptávkou po EV. Totéž platí pro environmentální náklady elektrolyzérů pro udržitelnou výrobu vodíku. Koncept oběhového hospodářství nabývá na významu v energetických a průmyslových odvětvích, kde by se v rané fázi návrhu navrhovaných řešení energetického přechodu mělo brát v úvahu získávání vzácných surovin, přeměna odpadu na zdroj a prodloužení životnosti.

Na této pozici se od vás očekává:

  • provádět špičkový výzkum v oblasti oběhového hospodářství se zaměřením na navrhování systémových řešení pro inteligentní průmysl a inovace dodavatelského řetězce pro lepší plánování a využití zdrojů;
  • implementujte cirkulární strategie a postupy při navrhování a sociálním zavádění nových technologií pro chytřejší údržbu a prodloužení životnosti
  • využít nové výrobní technologie a vyvinout nové obchodní modely pro přechod k udržitelné a odolné výrobě;
  • prozkoumat dodavatelské řetězce s cílem identifikovat systémová rizika a zasáhnout proti nim
  • koordinovat mezi technickými obory a společenskými potřebami prostřednictvím interakce a spolupráce s dalšími specialisty na design v akademické sféře a průmyslu;
  • rozvíjet kurzy a provádět výuku na pregraduální a postgraduální úrovni;
  • být inspirativním členem našeho týmu a mít vynikající komunikační schopnosti.

Požadavky:

Hledáme kandidáta s mezioborovými zkušenostmi, který je schopen integrovat perspektivu inženýrství, životního prostředí a sociálních věd do návrhu systému pro kruhovitost. Očekáváme, že oceníte designové, inženýrské a sociální výzvy implementace cirkulárních/udržitelných rámců a obchodních modelů, nejlépe v kombinaci s ekonomickými a/nebo politickými znalostmi nebo odborností nebo afinitou. Očekává se znalost příslušných nástrojů včetně hodnocení životního cyklu, metodik hodnocení rizik, síťové analýzy, mapování materiálových toků, technologií a rámců dodavatelského řetězce (tj. SCOR), regulačních rámců a optimalizace. Máte prokázané vzdělání v oblasti strojírenství nebo vědy doložené doktorátem, například v oboru cirkulární ekonomie, komplexní systémové inženýrství a management, průmyslová ekologie, průmyslové inženýrství, ekonomika a management.

Platové výhody:

Nadaným akademikům nabízíme jasnou a atraktivní profesní dráhu s očekáváním, že v budoucnu budete mít potenciál vyrůst v pozici plného profesora. Pokud budete podávat dobré výkony, záměrem je převést vaši smlouvu na trvalou. Na začátku vašeho zaměstnání o tom budou uzavřeny dohody na základě našich výkonnostních ukazatelů.

Během výběrového řízení bude v závislosti na vaší minulosti a zkušenostech určeno, zda máte nárok na pozici odborného asistenta Tenure track (tudelft.nl) nebo docenta.

Inspirativní, vynikající vzdělání je naším hlavním cílem. Očekáváme, že do tří let získáte vysokoškolskou pedagogickou kvalifikaci (UTQ), pokud máte méně než pět let pedagogické praxe. To poskytuje program TU Delft UTQ.

TU Delft nastavuje vysoké standardy pro kompetence učitelů v angličtině. TU Delft nabízí školení ke zlepšení kompetence angličtiny. Pokud nemluvíte holandsky, nabízíme kurzy na naučení se nizozemského jazyka do tří let.

TU Delft stanovuje specifické standardy pro kompetence učitelů v angličtině. TU Delft nabízí školení ke zlepšení kompetence angličtiny. Naším hlavním cílem je inspirativní a vynikající vzdělání. Pokud máte méně než pět let pedagogické praxe a ještě nemáte svůj pedagogický certifikát, máte šanci jej získat do tří let.

Plat a benefity jsou v souladu s Kolektivní pracovní smlouvou pro nizozemské univerzity (platový údaj pro asistenta: 3,974 € - 6,181 €. Platový údaj pro docenta € 5,506 - € 7,362).

TU Delft nabízí přizpůsobitelný kompenzační balíček, slevu na zdravotní pojištění a sportovní členství a měsíční příspěvek na pracovní náklady. Lze dohodnout flexibilní pracovní rozvrhy.

Přicházíme do Delft Service and Partner Career Advice vám a vašemu doprovázejícímu partnerovi může poskytnout rady ohledně vašich individuálních potřeb v Nizozemsku. Po příjezdu můžete být podporováni individuálními konzultacemi a různorodými workshopy. V kampusu se nachází Mezinárodní dětské centrum a mezinárodní základní škola, jejichž dostupnost závisí na dostupnosti, stejně jako několik bilingvních škol v blízkém okolí.

Pracovní doba:

36 – 40 hodin týdně

Adresa:

Mekelweg 2

Doporučuje: