Dvě PhD pozice v oblasti filantropie, spravedlnosti a řízení udržitelného rozvoje (1,0 FTE)

Obsah:

Dvě PhD pozice v oblasti filantropie, spravedlnosti a řízení udržitelného rozvoje (1,0 FTE)
Dvě PhD pozice v oblasti filantropie, spravedlnosti a řízení udržitelného rozvoje (1,0 FTE)
Anonim

Utrechtská univerzita otevřela dvě nové čtyřleté pozice na plný úvazek pro doktorandské (PhD) výzkumné pracovníky v oblasti filantropie, spravedlnosti a udržitelného vládnutí. Tito dva doktorandi se stanou součástí nového velkého výzkumného projektu zkoumajícího roli filantropických nadací při utváření diskurzů a praktik spravedlnosti v globálním řízení udržitelnosti pod vedením Dr. Agni Kalfagianni. Projekt s názvem „Beyond Giving: Filantropické nadace jako agenti spravedlnosti v globálním řízení udržitelného rozvoje? (BEYOND GIVING)“, běží po dobu 4, 5 let (2023-2027) a je financován Nizozemskou výzkumnou radou (NWO).

Hlavním cílem projektu BEYOND GIVING je poskytnout kritické znalosti o tom, jak různorodé filantropické nadace utvářejí globální spravedlnost a jaké důsledky to má pro řízení globální udržitelnosti. Projekt zkoumá různé základy aktivní v Agendě udržitelného rozvoje 2030, jejich interpretace globální spravedlnosti, mocenské vztahy, které takové interpretace mohou posílit nebo zpochybnit v řízení globální udržitelnosti, institucionalizaci takových interpretací v konkrétních politických plánech a akcích a faktory, které vysvětlují variace.

Ti dva doktorandi budou hrát klíčovou roli v rámci celkového projektu BEYOND GIVING tím, že přispějí daty a novými koncepčními a empirickými přístupy při studiu role filantropie v globálním řízení udržitelnosti.

Zaměření těchto dvou projektů je následující:

  1.

 • Projekt 2: Pomocí metodologií sledování procesů a popisných statistik analyzujte cesty institucionalizace spravedlnosti vybraných filantropických nadací v oblastech správy potravin, klimatu a oceánů a prozkoumejte související důsledky pro praktiky udržitelnosti v těchto oblastech a širší doménu udržitelnosti prostřednictvím rozhovorů s různými skupinami zúčastněných stran.

Dva doktorandi budou úzce spolupracovat pod dohledem Dr. Kalfagianniho a dalších vedoucích/předkladatelů projektu po celé čtyřleté období. Projekt BEYOND GIVING využívá týmový přístup, kde doktorandští výzkumníci mají klíčovou roli a odpovědnost za pomoc při společném plnění cílů projektu. Zároveň byste měli být ochotni přinést do projektu svou vlastní koncepční a empirickou inovaci, abyste si vybudovali své nezávislé výzkumné dovednosti a rozhled. Jako jeden z našich doktorandských výzkumníků budete mít dobrou podporu prostřednictvím supervize, školicích kurzů, financování účasti na konferencích a workshopech a zapojení do globálních výzkumných sítí, abyste zajistili svůj úspěch a rozvinuli svou profesní dráhu.

Požadavky:

Hledáme kolegu s následující kvalifikací:

 • Magisterský titul (nebo ekvivalent) v oboru politologie, politické teorie, environmentálních sociálních věd nebo příbuzné disciplíny;
 • Zaměření výzkumu a/nebo zájem o relevantní oblasti (např. spravedlnost, správa věcí veřejných, filantropie, udržitelnost) s interdisciplinární orientací;
 • silné kvalitativní a kvantitativní dovednosti odpovídající projektu/projektům, o které se ucházíte;
 • ochota a zájem rozvíjet nové metodologické dovednosti;
 • silný zájem o teorie a koncepty;
 • silné analytické schopnosti;
 • schopnost komunikovat složité informace a efektivně interagovat s elitními i laickými účastníky a publikem;
 • schopnost a nadšení pracovat samostatně i jako součást většího týmu;
 • ochota cestovat do zahraničí za účelem práce v terénu, konferencí, školení a výměny výzkumu;
 • dobré znalosti angličtiny (písemné i ústní);
 • intelektuální zvědavost a motivace řešit důležité problémy skutečného světa prostřednictvím přísného a ambiciózního akademického šetření.

Od obou doktorandů se očekává, že do čtyř let získají doktorský titul na Utrechtské univerzitě na základě článků publikovaných ve špičkových akademických časopisech.

Platové výhody:

Nabízíme dvě dočasné pozice PhD na plný úvazek na čtyři roky, zpočátku na jeden rok s prodloužením na celkem čtyři roky po oboustranně kladném hodnocení v prvním roce. Hrubá mzda se pohybuje mezi 2 541 EUR v prvním roce a 3 247 EUR ve čtvrtém roce zaměstnání (stupnice P podle Kolektivní pracovní smlouvy (cao) holandských univerzit) měsíčně při zaměstnání na plný úvazek. Platy jsou doplněny bonusem na dovolenou ve výši 8 % a bonusem na konci roku ve výši 8,3 % ročně.

Utrechtská univerzita navíc nabízí vynikající sekundární podmínky, včetně atraktivního důchodového systému, (částečně placené) rodičovské dovolené a flexibilních podmínek zaměstnávání (model s výběrem z více možností). Pro více informací navštivte práci na Utrechtské univerzitě.

Pracovní doba:

36 – 40 hodin týdně

Adresa:

Budapešť 17

Populární téma