Odškodnění za doktora jako trest – Projekt 2: Empiricko-právní šetření

Obsah:

Odškodnění za doktora jako trest – Projekt 2: Empiricko-právní šetření
Odškodnění za doktora jako trest – Projekt 2: Empiricko-právní šetření
Anonim

Tato pozice PhD je součástí projektu „Compensation as Punishment“financovaného NWO. V tomto multidisciplinárním výzkumném projektu přiblížíme příkaz k odškodnění, který lze uložit v trestním řízení v Nizozemsku. Máme to považovat za reparativní opatření nebo za represivní sankci? Jaká je přesně povaha příkazu k odškodnění a jak souvisí s dalšími částmi trestu? Jak to souvisí se základními hodnotami a cíli trestního práva a trestu, včetně vyhlídek na sociální integraci odsouzených pachatelů? Projekt jsme rozdělili na dvě části: právně-teoretickou část (PhD projekt 1) a empiricko-právní část (PhD projekt 2).

Zaměříte se na empiricko-právní část projektu, spolupráci mezi Právnickou fakultou a Nizozemským institutem pro studium kriminality a vymáhání práva (NSCR). V dizertační práci analyzujete stávající vjemy s ohledem na kompenzační příkaz. Na účel příkazu k odškodnění se empiricky ptáte ve třech různých dílčích projektech týkajících se obětí, odsouzených pachatelů a široké veřejnosti. Každý z těchto dílčích projektů přispívá ke stejné zastřešující výzkumné otázce: do jaké míry je kompenzační příkaz vnímán jako represivní? Na projektu spolupracujete s druhým doktorandem a vzájemně profitujete ze svých výsledků. Spolupracujete také s ostatními členy projektového týmu a se společenskými a vědeckými poradními radami.

Vaše povinnosti

 • napsat dizertační práci o vnímání příkazu k odškodnění v Nizozemsku mezi oběťmi, odsouzenými pachateli a širokou veřejností
 • přispívejte ke společnému úsilí projektu: spolupracujte s projektovým týmem, PhD projektu 1 a společenskými a vědeckými poradními sbory
 • přispívat k organizaci výročních setkání se společenskými a vědeckými poradními sbory
 • absolvujte školení metod a vědecké integrity a další kurzy na fakultní postgraduální škole

Požadavky:

 • magisterské studium kriminologie, sociologie, viktimologie nebo jiná relevantní disciplína
 • prokázaná zkušenost s kriminologickým/empiricko-právním výzkumem a jeho metodikami
 • prokázaná znalost/odbornost v trestním právu a právní teorii
 • plynulost v holandštině a angličtině
 • schopnost pracovat v multidisciplinárním týmu

Platové výhody:

Náročná pozice v společensky angažované organizaci. Plat bude v souladu s univerzitními předpisy pro akademické pracovníky a činí 2 541 EUR (PhD) měsíčně během prvního roku a zvyšuje se na 3 247 EUR (PhD) měsíčně během čtvrtého roku na základě plného úvazku. zaměstnanost. Pracovní profil: je založen na univerzitním systému hodnocení pracovních pozic a je neobsazený minimálně 0,8 FTE.

Schůzka bude zpočátku trvat 1 rok. Po uspokojivém vyhodnocení prvního jmenování bude smlouva prodloužena na dobu 4 let.

Vrije Universiteit Amsterdam navíc nabízí vynikající okrajové výhody a různé programy a předpisy na podporu dobré rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, jako například:

 • maximálně 41 dní dovolené za kalendářní rok na základě zaměstnání na plný úvazek
 • 8% příspěvek na dovolenou a 8,3% bonus na konci roku
 • široká škála sportovních zařízení, která mohou zaměstnanci využívat za mírný poplatek
 • příspěvek na dojíždění

Pracovní doba:

30,4 – 38 hodin týdně

Adresa:

De Boelelaan 1105

Doporučuje: