Coöperatie – družstvo / kolektiv - Nizozemské obchodní struktury

Obsah:

Coöperatie – družstvo / kolektiv - Nizozemské obchodní struktury
Coöperatie – družstvo / kolektiv - Nizozemské obchodní struktury
Anonim

Družstvo nebo družstvo je kolektiv členů, kteří sdružují své zdroje, jako jsou finance, vybavení, pracovní síla nebo marketing, pro větší skupinový prospěch. Příklady družstev zahrnují mléčné farmáře, nezávislé kolektivy a designová studia.

Družstva musí být založena notářským zápisem a registrována u KvK a členové družstva mohou pracovat samostatně nebo společně. Řízení se provádí prostřednictvím valné hromady členů (ALV nebo Algemene Ledenvergadering) a prostřednictvím jmenovaného představenstva. Provozní náklady jsou rozděleny mezi členy, stejně jako zisky, v závislosti na stálých smlouvách a na individuálním obratu.

Družstvo může také zahrnovat vzájemné pojišťovací společnosti (onderlinge waarborgmaatschappij).

Spolupráce v kostce

  • Zřízení: notářský zápis o založení
  • Požadovaný kapitál: žádný, notářské náklady
  • Správa: valná hromada členů
  • Odpovědnost: soukromá, pokud není založeno družstvo s omezenou nebo vyloučenou odpovědností
  • Zdanění: korporační daň ze zisku / daň z příjmu pro jednotlivé členy / BTW

Populární téma